Select language: Polski - English
Kopuły astronomiczne i systemy sterowania obserwatorium
Logo Facebook
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego
   2M | 3M | 4M | 55M | Clamshell
Skip Navigation Links
Home
O nas
ProduktyExpand Produkty
Video
GaleriaExpand Galeria
Doc
Download
Cennik
Dystrybutorzy
Kontakt z nami
FAQ
Referencje
News

 

ScopeDome Arduino Driver ver. 5.5.5.x


ScopeDome Arduino Driver to zgodne z platformą ASCOM 6.4 oprogramowanie sterownika kopuły,  współpracujące z większością popularnych modeli teleskopów i atlasów nieba, np. takich jak Stellarium, CDC, TheSkyX. Umożliwia ono prowadzenie w pełni automatycznych zdalnych sesji obserwacyjnych. Sterownik pozwala również na kontrolowanie zasilania urządzeń podłączonych w obserwatorium np. teleskopu, kamery CCD, ogrzeweania, wentylacji i oświetlenia.

Za pomocą drivera można automatyzować pracę kopuł innych producentów np: Sirius, Baader, HomeDome.

Podstawowe funkcje programu

 • awaryjne zamykanie klapy w przypadku zaniku zasilania z sieci energetycznej
 • awaryjne zamykanie klapy w przypadku rozładowania baterii podtrzymujących zasilanie
 • awaryjne zamykanie klapy w przypadku złych warunków pogodowych
 • zamykanie i otwieranie okna obserwacyjnego
 • obracanie kopuły i ustawienie jej na dowolny kierunek
 • ograniczanie obrotów kopuły do zadanego zakresu kątów
 • funkcja GoTo do dowolnie wybranego azymutu
 • definiowanie dokładności śledzenia teleskopu
 • możliwość wyboru okresu czasu co jaki będzie aktualizowana pozycja teleskopu
 • synchronizacja ruchu kopuły z teleskopem
 • zatrzymanie ruchu kopuły w dowolnym momencie
 • synchronizacja kopuły z ruchem nieba do obserwacji wizualnych
 • ustawienie kopuły w pozycji Home
 • ustawienie kopuły w dowolnie określonej pozycji Park
 • pomiar i wyświetlanie azymutu kopuły
 • wyświetlanie pozycji teleskopu
 • OnTop – utrzymywanie okna programu nad oknami innych aplikacji
 • trzy rozmiary interfejsu programu
 • graficzna informacja o stanie kopuły
 • włączanie i wyłączanie dowolnego urządzenia
 • czujniki pozycji Home i otwarcia okna obserwacyjnego
 • możliwość zdalnego zarządzania kopułą przez Internet
 • 100% kompatybilności z platformą ASCOM
 • driver pracuje w trybie LocalServer pod ASCOM


Wymagania systemowe:
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft .Net Framework 4.0
 • ASCOM 6.4
Instalacja Oprogramowania
 • Ze strony strony "Download" uruchom najnowszą wersję drivera kopuły, a następnie kieruj się instrukcjami na ekranie


Informacje dodatkowe


Ekran główny - tryb Dome

Ekran główny - tryb Roll-Off-Roof

Ekran główny - tryb Clamshell
Page Last mod. - 2020/3/30 | Select language: Polski - English